"гаряча лінія": (095)0010340
Захворюваність медперсоналу в структурі професійної захворюваності
21 Жовтня 2019р.

Особлива роль у підтримці працездатності трудового потенціалу країни належить медичним працівникам, які опікуються здоров'ям громадян, зайнятих у виробництві товарів і послуг. Втім ефективність роботи медичної галузі щодо збереження та відновлення здоров'я працюючих залежить, зокрема, від здоров'я самих медичних працівників.


До складної високотехнічної діяльності в сучасних центрах професія лікаря пройшла нелегкий шлях. Водночас робота медичних працівників, особливо в умовах «хронічного» реформування галузі в Україні протягом усього періоду її незалежності, обмежень матеріальних ресурсів, неадекватної оплати праці тощо створює додаткові труднощі та не сприяє збереженню здоров'я медичних працівників.


Дослідження умов праці лікарів і показників їхнього здоров'я дозволило встановити, що робота в ЗОЗ пред'являє значні вимоги до організму працівників, їх фізичного стану й витривалості, об'єму оперативної та довготривалої пам'яті, здатності протистояти шкідливим професійним чинникам. Питання зміцнення та збереження здоров'я лікарів сучасної багатопрофільної лікарні набувають особливої актуальності. Важливо знати не лише показники захворюваності лікарів, її причини, здійснення профілактичних заходів, але й об'єктивний стан організму працівників і обґрунтовано цілеспрямовано на нього впливати.


Проблемою аналізу стану професійної захворюваності працівників різних галузей постійно займаються наукові співробітники ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».


З метою визначення динаміки професійної захворюваності (її первинного виявлення) у медичних працівників в Україні в 2001-2015 роках був здійснений порівняльний аналіз даних за ці роки. Дані щодо випадків професійних захворювань у медичних співробітників у 2001-2010 роках були отримані з РІВЦ МОЗ України, а за останні 5 років були надані за договором про співробітництво з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


Для вирішення поставлених задач використовували комплексні гігієнічні, епідеміологічні, медикостатистичні методи та системний аналіз. У 2001-2015 роках в Україні виявлено 1092 випадки професійних захворювань у галузі охорони здоров'я - 35-103 випадки щорічно, що відповідає рівню 0,31-0,76 на 10 тис. працюючих.


Порівняння рівнів у медичній галузі з рівнем професійної захворюваності в Україні взагалі (2,3-5,6 на 10 тис. працюючих) наглядно демонструє, наскільки низькі рівні реєстрації профзахворювань у медичних працівників, що вказує на існуючу проблему значного недовиявлення професійних захворювань серед працівників цієї галузі. Що стосується динаміки профзахворюваності, то з 2006 року спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості випадків та зниження її рівня, що не корелює з умовами праці у галузі охорони здоров'я - якщо в 2006 році було зареєстровано 100 випадків профзахворювань (0,74 на 10 тис. працюючих), то в 2015 році кількість професійних захворювань у медичних працівників зменшилася до 35 (0,31 на 10 тис. працюючих), що за часом співпало з черговим реформуванням медичної галузі, а саме ліквідацією санітарно-епідеміологічної служби, передачі функцій СЕС різним структурам, практично відсутністю санепіднагляду за умовами праці на законодавчому рівні. Значне зниження останніми роками можна пов'язати з проведенням антитерористичної операції на Сході України.


Розподіл випадків професійних захворювань у медичних працівників за областями (2011-2015 рр.)


  


Розподіл професійних захворювань у медичних працівників за діагнозами (2001-2015 рр.)Стосовно розподілу професійних захворювань серед працівників галузі охорони здоров'я за діагнозами необхідно підкреслити, що серед них переважно превалює туберкульоз. За даними ВООЗ, у світі загальна кількість хворих на туберкульоз (ТБ) сягає 50,0-60,0 млн. В Україні за даними Міністерства охорони здоров'я щороку виявляють 30,0-50,0 тис. хворих на ТБ (84,1 на 100 тис. населення). Так, за минулий період поточного року підтверджено один випадок професійного захворювання на туберкульоз лікаря в Чернігівській області.


Для профілактики та раннього виявлення професійних захворювань у медичних працівників необхідно проводити:


- попередні, перед вступом на роботу, та періодичні медичні огляди;


- консультації з питань здоров'я з профпатологом;


- атестацію робочих місць;


- навчання та впровадження освітніх програм безпеки на робочому місці та охорони здоров'я;


-  аналіз захворюваності медпрацівників, у тому числі пов'язаний з професійною діяльністю.


Володіння достовірною інформацією щодо професійної захворюваності медичних працівників є важливим джерелом для оцінки та управління професійними ризиками.


Професійна захворюваність медичного персоналу обумовлена багатьма причинами, а саме: впливом комплексу різних за своєю природою факторів; формальним проведенням попередніх медичних оглядів та допуску до роботи осіб, що мають медичні протипоказання; розповсюдженістю самолікування серед медиків без звернення до фахівців; відсутністю стандартизованих вимог до безпеки умов праці та охорони здоров'я медичних працівників; застосуванням застарілих технологій у щоденній практиці; недостатнім рівнем професійної підготовки, інформованості та усвідомлення проблеми власної безпеки медичними працівниками під час виконання службових обов'язків, а також низький пріоритет цієї проблеми для адміністрації медичних установ; недостатнім матеріально-технічним забезпеченням медичних установ пристроями, лікувально-діагностичним обладнанням, матеріалами та інструментарієм.


 


  Євдокимова Т.


 


 Останні новини
28-05-2020 Система соціально-гігієнічного моніторингу >>
28-05-2020 Захворюваність на COVID-19 станом на 28.05.2020 >>
27-05-2020 Щодо обстеження на COVID-19 >>
27-05-2020 Щодо прейскуранту цін (тарифів) на роботи і послуги , що виконуються і надаються за плату >>
26-05-2020 1 червня — Міжнародний день захисту дітей: історія і традиції цього дня >>
22-05-2020 Щодо обстеження на COVID-19 >>
15-05-2020 Про санепідситуацію в області за 4 місяці 2020 року >>
15-05-2020 Щодо захворюваності на ГРВІ та грип >>
14-05-2020 Щодо обстеження на COVID-19 >>
12-05-2020 Щодо обстеження на COVID-19 >>

Останні новини

Державний соціально-гігієнічний моніторинг - це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом ...
| 28-05-2020 |  детальніше >>
...
| 28-05-2020 |  детальніше >>
Станом на 26.05.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проведено 4363 дослідження біологічного матеріалу методом ПЛР на COVI...
| 27-05-2020 |  детальніше >>

Санепідситуація

За 4 місяці 2020 року в області за медичною допомогою з приводу захворювання на інфекційні хвороби звернулося близько 69,6 тис. осіб, що на 19,6% менше, ніж за аналогічний період минулого ...

| 15-05-2020 |  детальніше >>