Гаряча лінія +380950010340

Перелік послуг

 1. Мікробіологічні дослідження води питної, дистильованої, води поверхневих водойм, харчових продуктів, виробів медичного призначення, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, косметичних виробів, засобів побутової хімії, продовольчої сировини, повітря закритих приміщень та інших об’єктів середовища життєдіяльності людини . Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз. Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків та залишкової кількості антибіотиків у продуктах тваринництва. Паразитологічні дослідження об’єктів навколишнього середовища та біологічного матеріалу.
 2. Вірусологічні дослідження: серологічні дослідження біологічного матеріалу, виділення ентеровірусів, аденовірусів, визначення антитіл до збудників інфекційних захворювань в біологічному матеріалі (в т.ч. до збудників коронавірусної інфекції методом ІФА).
 3. Молекулярно- генетичні дослідження біологічного матеріалу (в т.ч. збудників коронавірусної інфекції), об’єктів довкілля.
 4. Виділення фрагментів геному ГМО в продуктах харчування та продовольчій сировині.
 5. Хімічні, токсикологічні, фізичні дослідження води питної, дистильованої, води поверхневих водойм і стічної, ґрунту, харчових продуктів та продовольчої сировини , атмосферного повітря (у т. ч. повітря житлових та громадських приміщень), повітря робочої зони, полімерних (та інших штучних матеріалів) та виробів з них, парфумерних виробів, товарів побутової хімії та парфюмерно-косметичних виробів, дезінфекційних засобів
 6. Дослідження об’єктів навколишнього середовища (харчові продукти, сільськогосподарська сировина, вода питна, вода поверхневих водойм грунт) на вміст залишкової кількості пестицидів.
 7. Дослідження фізичних факторів (еквівалентний та максимальний рівень звуку, інфразвук, загальна або локальна вібрація, електромагнітні поля, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання, швидкість руху повітря, вологість повітря, температура повітря в житлових та виробничих приміщеннях, рівень освітленості, яскравості або блискучості поверхні).
 8. Радіологічні дослідження: визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування, вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання, вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами, визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об’єкті природного середовища.
 9. Визначення важкості та напруженості праці. Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу.
 10. Надання консультацій з питань вибору та застосування засобів з проведенням розрахунків потреби в дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних засобах.
 11. Навчання на робочих місцях центру фахівців (дезінфекторів, молодших медичних сестер та ін.) лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закладів, шкіл та ін., методам проведення дезінфекційних заходів.
 12. Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь.
 13. Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних та інших досліджень.
 14. Надання консультацій з питань створення відомчих лабораторій, визначення і усунення небезпечних факторів для здоров’я людини.
 15. Надання консультацій юридичним та фізичним особам з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
 16. Профілактична дезінфекція поверхонь, приміщень, транспортних засобів води в колодязях, не каналізованих туалетів.
 17. Камерне знезараження речей, книжок.
 18. Контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів.