Гаряча лінія +380950010340

Порядок відносин

Цей порядок стосується відносин між Державною установою “Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України” (далі ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» або Виконавець) та юридичною або фізичною особою (Замовником)  у сфері надання платних послуг на договірній основі.

Прийом замовників здійснюється за адресою – м. Чернігів, вул. Любецька, 11а згідно з графіком роботи установи.

Прийом заявок з надання послуг здійснюються також за адресами відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ».

Договір між Замовником та Виконавцем може бути укладеним у письмовій (типові форми договорів)  або усній формі.

З юридичною особою укладається виключно письмовий договір.

Порядок  укладення письмового договору

  1.  Замовник надає Заяву про надання послуги до   Виконавця у письмовій або електронній формі. Заява підлягає реєстрації  у канцелярії Виконавця.
  2. За бажанням Замовника в ході оформлення Заяви  спеціалісти Виконавця безкоштовно надають необхідну консультацію щодо можливостей  центру, норм кількості та кратності досліджень та відповідності їх нормативній документації.
  3. Договір готується за типовими формами.  При необхідності за погодженням із Заявником допускається відхилення від типових форм договорів. За вимогою Заявника , як додаток до договору готується Специфікація з переліком та вартістю послуг,  а при необхідності – План-графік замовлених лабораторних досліджень навколишнього середовища,  План-графік замовлених лабораторних досліджень продукції.
  4. Проект Договору, Специфікація та План-графік (при необхідності) готуються  до 3-х діб з часу отримання Заяви з урахуванням складності об’єктів досліджень.
  5. За бажанням Замовника є можливим приймання Заяв з пакетом документів у вигляді сканкопій та направлення Замовнику проекту договору та рахунку  з використанням електронної пошти admin@cnobldses.gov.ua 
  6. Виконання послуги проводиться у разі 100% передоплати, якщо інше не передбачено договором. Замовник надає необхідні умов щодо можливості проведення заявленої послуги згідно Договору (транспорт, допуск на підприємство, інше).
  7. Бюджетним організаціям послуга надається до її оплати за наявності підписаного Договору з обох Сторін.
  8. Зразки продукції супроводжуються Актом відбору зразків. За бажанням Замовника відбір зразків продукції проводиться спеціалістами Виконавця.
  9. Замовник отримую результати досліджень або інших послуг у письмовій формі.
  10. За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами Акт виконаних робіт (послуг).