Гаряча лінія +380950010340

Неінфекційні захворювання

  • Вплив хімічного складу та мікроелементів води питної на організм людини

    1. Водневий показник (рН, од рН) – це десятковий логарифм концентрації іонів водню, узятий з оберненим знаком. Для всього живого у воді мінімально можлива величина рН = 5, у питній воді допускається рН 6,0-9,0, у воді водойм господарсько – питного та культурно-побутового водокористування – 6,5-8,5. Величина рН природної води визначається, як правило, співвідношенням концентрацій гідрокарбонатних […]


  • Вплив шкідливих факторів на здоров`я людей

    Одним із важливих сучасних завдань попереджувальної медицини є визначення характеру та напряму процесів, обумовлених впливом навколишнього середовища на людину, оцінка їх наслідків для її життєдіяльності. Здоров`я людини можна назвати одним із основних екологічних критеріїв якості навколишнього середовища. За офіційними даними експертів ВООЗ 20% патології людини обумовлені несприятливими фізичними та хімічними факторами навколишнього середовища. Суттєвий вплив […]


  • Центр громадського здоров’я вперше розробив регіональні профілі громадського здоров’я. Що варто про це знати?

    Для вивчення, оцінки санітарно-епідемічної ситуації, виявлення причинно-наслідковихзв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності Центр громадського здоров’я розробив перші пілотні регіональні профілі громадського здоров’я. Основне завдання профілів – відслідковувати стан здоров’я населення за напрямками: народжуваність та смертність населення; інфекційні хвороби; неінфекційні хвороби; соціальне та психічне здоров’я; здоров’я матері та дитини, репродуктивне […]