Гаряча лінія +380950010340

Травматизм та професійні захворювання на виробництві

Щороку 17 жовтня відзначається Всесвітній день травм. Він присвячений висвітленню важливості і порятунку життя людини під час різних травматичних подій. Визначили такий день, щоб нагадати про причини і наслідки травм.
При правильній організації праці, дотриманні технологічної і трудової дисципліни процес виробничої діяльності відбувається без випадків травматизму, професійних захворювань та аварій, а при відхиленні від затвердженої технології робіт, порушенні режимів експлуатації обладнання, техніки безпеки та виробничої санітарії можуть виникати ситуації, що спричиняють травмування або професійні захворювання.
Характерною особливістю травматичних випадків є їх раптовість та короткочасність періоду виникнення. На відміну від цього професійні захворювання виникають, як правило, через довгострокову дію на працівників шкідливого виробничного чинника, що впливає на працездатність або здоров’я людини.
Травмування (грец. Trauma-рана, пошкодження) – це раптове порушення анатомічної цілісності організму або його функцій через короткочасну дію будь-якого зовнішнього чинника внаслідок чого настає тимчасова або постійна втрата працездатності.
Збіг обставин, за яких виникає травмування працюючих, розглядається як небезпечна подія, що призвела до нещасного випадку.
Нещасним випадком називається випадок з працівником при виконанні ним трудових обов’язків під дією небезпечного виробничого чинника.
Нещасні випадки за тяжкістю наслідків бувають: легкі, тяжкі й смертельні. Ступінь тяжкості нещасного випадку встановлюють лікарняні заклади, де потерпілий перебував на лікуванні.
Професійне захворювання – це захворювання, зумовлені впливом несприятливих факторов виробничого середовища, трудового процесу і підверджені у встановленому порядку.
Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
Основним завданням профілактики нещасних випадків на виробництві є інформаційна та методична підтримка при розробці роботодавцями заходів, направлених на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму, притаманних конкретному виробництву, а також поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці.
Для створення безпечних та здорових умов праці роботодавець повинен забезпечити функціонування на підприємстві системи управління охороною праці та очолити роботу з управління охороною праці.
Роботодавець повинен забезпечити суворе дотримання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни, за необхідності, використовувати заходи матеріального та адміністративного впливу до порушників трудової та виробничої дисципліни.
Постійно проводити навчання з питань охорони праці.
Основними завданнями навчання з питань, промислової безпеки та охорони праці є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань та інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці та засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.
Шляхи оптимізації охорони праці
Можна сформулювати такі пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності з охорони праці на підприємствах.
Поліпшення стану охорони праці на підприємствах може бути досягнуто шляхом переходу від окремих розрізнених заходів до системи планомірного цілеспрямованого управління цією діяльністю з чітким визначенням для кожного структурного підрозділу підприємства переліку та змісту завдань і функцій управління.
З метою виконання планових та інших завдань роботи з охорони праці на підприємствах необхідно створювати фонди охорони праці.
Продукція, яка випускається підприємствами, повинна мати сертифікат на відповідність до вимог нормативної документації з охорони праці.
На підприємствах доцільно здійснювати систематичне інженерне забезпечення системи управління охороною праці шляхом приведення виробничого обладнання, технологічних процесів, будівель і споруд, санітарно-гігієнічного стану, санітарно-побутового забезпечення у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.
Для інструктажу й навчання працівників з охорони праці варто застосовувати сучасні методи активного навчання, виховання у працівників психології і культури безпеки, що унеможливлює будь-які небезпечні дії.

За період з 01.01.2023 року по Чернігівській області зареєстровано 21 потерпілий від нещасного випадку, в т.ч. зі смертельними наслідками – 14 чоловік, зареєстрованих в Держпраці згідно оперативних даних про нещасні випадки зі смертельними наслідками та групові нещасні випадки, пов’язані з виробництвом.

Наш сайт змінює адресу! Шановні читачі! З 1 травня 2024 року офіційний сайт Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб змінює свою ел... 1 Травня 2024
«Містечко здоров’я» розгорнулося у Новоселівці Триває Всесвітній тиждень імунізації, активна роль у проведенні якого бере ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілакти... 30 Квітня 2024
Профілактика поліомієліту – єдиний спосіб захиститися від хвороби Поліомієліт – високозаразне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті. Захворювання сприч... 30 Квітня 2024