Гаряча лінія +380950010340

З 2024 РОКУ БУДУТЬ ЧИННИМИ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 376 передбачає зміни до Переліку забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором з НСЗУ. Перелік доповнено мінімальними вимогами до профілактики інфекцій, інфекційного контролю, протидії поширенню збудників з антимікробною резистентністю та якості бактеріологічних досліджень. Відповідно контрактування закладів охорони здоров’я на 2024 рік за програмою медичних гарантій проходитиме з врахуванням зазначених вимог.
Звертаємо увагу, що усі мінімальні вимоги визначені в чинних наказах МОЗ, тобто не є нововведеннями.
Заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, мають гарантувати:
1. Наявність відділу з інфекційного контролю. Важливо, з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості, тобто, якщо лікарня розрахована на 750 ліжок, відділу з інфекційного контролю має налічувати мінімум три працівники на повну зайнятість;
2. Наявність затвердженого керівником надавача плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та визначеного бюджету на його реалізацію. Документ повинен містити плани дій з покращення гігієни рук і адміністрування антимікробних лікарських засобів. Підходи й правила до розроблення плану дій наведені: профілактика інфекцій та інфекційний контроль, гігієна рук , адміністрування антимікробних препаратів;
3. Проведення спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів відповідно до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах.
З вимогами до проведення моніторингу та веденням обліку споживання антимікробних лікарських засобів ознайомитися можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1322-21#n4;
4. Проведення рутинного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги: інфекціями області хірургічного втручання (за наявності хірургічних відділень), девайс-асоційованими інфекціями та інфекційними хворобами, викликаними Clostridium difficile, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників. Правила проведення епідеміологічного нагляду, форми збору даних та підходи до їхнього аналізу наведені тут;
5. Наявність у структурі надавача лабораторії мікробіологічного профілю або договору із лабораторією мікробіологічного профілю чи іншим закладом охорони здоров’я, де є лабораторія мікробіологічного профілю, в якій впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST (завантажити можна тут ) та яка акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015;
6. Наявність стандартних операційних процедур:
• з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу);
• стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій;
• перелік антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров’я, протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, затвердження протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів.
З підходами до розроблення і впровадження СОП можна ознайомитися у відео деякі СОП можна знайти тут;
7. Наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів.
З підходами до навчання дорослих слухачів можна ознайомитися у відео;
8. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я для забезпечення підготовки закладу до надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я (рекомендуємо використовувати положення проєкту Санітарно-протиепідемічних правил і норм «Організація та проведення первинних протиепідемічних заходів при виявленні особи / тіла померлого інфікованого / підозрілого щодо інфікування хворобами, що викликають надзвичайні ситуації у сфері санітарного і епідемічного благополуччя населення та мають міжнародне значення»;
9. Наявність однієї палати на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю (вимоги до палат ізоляції пацієнтів з нейтральним тиском повітря (клас S) наведені тут;
10. Відстань між ліжками з усіх сторін мінімум 1 метр;
11. Наявність мінімум одного унітазу на 20 ліжок стаціонару;
12. Наявність палат захисної ізоляції пацієнтів у надавачів, які проводять трансплантацію кісткового мозку. Вимоги до палат ізоляції пацієнтів з позитивним тиском повітря (клас Р) наведені тут;
13. Проведення передопераційного бактеріологічного обстеження пацієнтів перед плановим хірургічним втручанням на S. aureus (мазок з носа), дослідження калу на виявлення токсинів А і В Clostridium difficile, бактеріологічне скринінгове дослідження щодо наявності мікроорганізмів з мультирезистентністю до антимікробних лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, затверджених МОЗ.
Зі стандартом «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика» можна ознайомитися тут;
14. Наявність приміщень/палат, що розраховані на розміщення максимально двох пацієнтів у протитуберкульозних закладах охорони здоров’я. Вимоги з інфекційного контролю за туберкульозом визначені Стандартом інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз.
Заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах, мають гарантувати:
1. Наявність затвердженого плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік. Документ має містити або частиною його є план дій з покращення гігієни рук.
Це не стосується фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підходи і правила до розроблення плану дій з гігієни рук визначені тут;
2. Затверджені стандартні операційні процедури:
• з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу);
• стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій;
• перелік антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров’я, протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, затвердження протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів.
З підходами до розроблення і впровадження СОП можна ознайомитися у відео деякі СОП можна знайти тут;
3. Наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів.
З підходами до навчання дорослих слухачів можна ознайомитися у відео;
4. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я для забезпечення підготовки закладу до надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я (рекомендуємо використовувати положення проєкту Санітарно-протиепідемічних правил і норм «Організація та проведення первинних протиепідемічних заходів при виявленні особи / тіла померлого інфікованого / підозрілого щодо інфікування хворобами, що викликають надзвичайні ситуації у сфері санітарного і епідемічного благополуччя населення та мають міжнародне значення».

Джерело: https://phc.org.ua/news/z-2024-roku-budut-chinnimi-minimalni-vimogi-z-infekciynogo-kontrolyu-dlya-zakladiv-okhoroni

Національне агентство з акредитації України засвідчило компетентність випробувальної лабораторії Компетентність випробувальної лабораторії ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на відпові... 29 Листопада 2023
Більше ніж 200 тисяч доз «омікронспецифічної» вакцини проти COVID-19 доставлено в Україну для безоплатних щеплень Це оновлена версія вакцини «Comirnaty» від американської компанії «Pfizer», адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон... 29 Листопада 2023
Щоденний моніторинг гамма-випромінювання Фахівці ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання щоденно 3 рази на добу в контрольних ... 29 Листопада 2023