Гаряча лінія +380950010340

З 2024 РОКУ БУДУТЬ ЧИННИМИ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 376 передбачає зміни до Переліку забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором з НСЗУ. Перелік доповнено мінімальними вимогами до профілактики інфекцій, інфекційного контролю, протидії поширенню збудників з антимікробною резистентністю та якості бактеріологічних досліджень. Відповідно контрактування закладів охорони здоров’я на 2024 рік за програмою медичних гарантій проходитиме з врахуванням зазначених вимог.
Звертаємо увагу, що усі мінімальні вимоги визначені в чинних наказах МОЗ, тобто не є нововведеннями.
Заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, мають гарантувати:
1. Наявність відділу з інфекційного контролю. Важливо, з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості, тобто, якщо лікарня розрахована на 750 ліжок, відділу з інфекційного контролю має налічувати мінімум три працівники на повну зайнятість;
2. Наявність затвердженого керівником надавача плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та визначеного бюджету на його реалізацію. Документ повинен містити плани дій з покращення гігієни рук і адміністрування антимікробних лікарських засобів. Підходи й правила до розроблення плану дій наведені: профілактика інфекцій та інфекційний контроль, гігієна рук , адміністрування антимікробних препаратів;
3. Проведення спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів відповідно до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах.
З вимогами до проведення моніторингу та веденням обліку споживання антимікробних лікарських засобів ознайомитися можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1322-21#n4;
4. Проведення рутинного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги: інфекціями області хірургічного втручання (за наявності хірургічних відділень), девайс-асоційованими інфекціями та інфекційними хворобами, викликаними Clostridium difficile, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників. Правила проведення епідеміологічного нагляду, форми збору даних та підходи до їхнього аналізу наведені тут;
5. Наявність у структурі надавача лабораторії мікробіологічного профілю або договору із лабораторією мікробіологічного профілю чи іншим закладом охорони здоров’я, де є лабораторія мікробіологічного профілю, в якій впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST (завантажити можна тут ) та яка акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015;
6. Наявність стандартних операційних процедур:
• з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу);
• стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій;
• перелік антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров’я, протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, затвердження протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів.
З підходами до розроблення і впровадження СОП можна ознайомитися у відео деякі СОП можна знайти тут;
7. Наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів.
З підходами до навчання дорослих слухачів можна ознайомитися у відео;
8. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я для забезпечення підготовки закладу до надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я (рекомендуємо використовувати положення проєкту Санітарно-протиепідемічних правил і норм «Організація та проведення первинних протиепідемічних заходів при виявленні особи / тіла померлого інфікованого / підозрілого щодо інфікування хворобами, що викликають надзвичайні ситуації у сфері санітарного і епідемічного благополуччя населення та мають міжнародне значення»;
9. Наявність однієї палати на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю (вимоги до палат ізоляції пацієнтів з нейтральним тиском повітря (клас S) наведені тут;
10. Відстань між ліжками з усіх сторін мінімум 1 метр;
11. Наявність мінімум одного унітазу на 20 ліжок стаціонару;
12. Наявність палат захисної ізоляції пацієнтів у надавачів, які проводять трансплантацію кісткового мозку. Вимоги до палат ізоляції пацієнтів з позитивним тиском повітря (клас Р) наведені тут;
13. Проведення передопераційного бактеріологічного обстеження пацієнтів перед плановим хірургічним втручанням на S. aureus (мазок з носа), дослідження калу на виявлення токсинів А і В Clostridium difficile, бактеріологічне скринінгове дослідження щодо наявності мікроорганізмів з мультирезистентністю до антимікробних лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, затверджених МОЗ.
Зі стандартом «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика» можна ознайомитися тут;
14. Наявність приміщень/палат, що розраховані на розміщення максимально двох пацієнтів у протитуберкульозних закладах охорони здоров’я. Вимоги з інфекційного контролю за туберкульозом визначені Стандартом інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз.
Заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах, мають гарантувати:
1. Наявність затвердженого плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік. Документ має містити або частиною його є план дій з покращення гігієни рук.
Це не стосується фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підходи і правила до розроблення плану дій з гігієни рук визначені тут;
2. Затверджені стандартні операційні процедури:
• з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу);
• стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій;
• перелік антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров’я, протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, затвердження протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів.
З підходами до розроблення і впровадження СОП можна ознайомитися у відео деякі СОП можна знайти тут;
3. Наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів.
З підходами до навчання дорослих слухачів можна ознайомитися у відео;
4. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я для забезпечення підготовки закладу до надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я (рекомендуємо використовувати положення проєкту Санітарно-протиепідемічних правил і норм «Організація та проведення первинних протиепідемічних заходів при виявленні особи / тіла померлого інфікованого / підозрілого щодо інфікування хворобами, що викликають надзвичайні ситуації у сфері санітарного і епідемічного благополуччя населення та мають міжнародне значення».

Джерело: https://phc.org.ua/news/z-2024-roku-budut-chinnimi-minimalni-vimogi-z-infekciynogo-kontrolyu-dlya-zakladiv-okhoroni

Наш сайт змінює адресу! Шановні читачі! З 1 травня 2024 року офіційний сайт Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб змінює свою ел... 1 Травня 2024
«Містечко здоров’я» розгорнулося у Новоселівці Триває Всесвітній тиждень імунізації, активна роль у проведенні якого бере ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілакти... 30 Квітня 2024
Профілактика поліомієліту – єдиний спосіб захиститися від хвороби Поліомієліт – високозаразне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті. Захворювання сприч... 30 Квітня 2024